РАЕКС България предлага широк спектър от електрически корнизи подходящи за различни нужди:
- единчни, двойни или тройни
- с възможност за огъване
- за завеси с лека, средна или тежка плътност
- с командно движение
 

Моторизиран корниз MD 360


Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
Максимална дължина на корниз до 14 метра.
Скрита конзола за монтаж на таван.
Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
Максимална товароносимост до 100 кг.
Варианти за движение на корниза:
Еднопосочен.
Двупосочен.
Два или повече водача на равни разстояния в посока.

ДАННИ ЗА МОТОРА
– ТИХ МОТОР.
– Захранване 220 V – 50 Hz.
– Въртящ момент 1.2 Nm
– Скорост на движение – 0.16m/S.
– Обороти в минута – 112 pm.
– Максимална товароносимост до 50 кг

ФУНКЦИИ НА МОТОРА
– Плавен старт стоп.
– Управление с дистанционно.
– Управление с ключ.
– Управление с радио ключ.
– Комбинирано управление.
– Възможност за интегриране към система за “home automation”.
– “Touch control function” – При леко подръпване на пердето мотора или отваря или затваря пердето.
– “Intermediate stop function”- Програмиране на определена точка за отваряне или затваряне на пердето. По спецификация на мотора могат да се настроят две точки.
– “Тime function” – Затваряне и отваряне на пердетата в определен час. Чрез външен дистанционен модул.
– Свободно движение на пердето при отсъствие на ел. захранване.
– Предлагат се и други функции като опция.
– Запаметяване до 16 отделни дистанционни в мотора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Двупроводниково инсталация 3 х 1.00 квадрата или контакт тип “шуко”.
– При управление с ключ от ключа до мотора трябва да има изведен 4-жилен допълнителен кабел, допуска се комуникация и по телефонен кабел.

Свали PDF инструкции
 

Моторизиран корниз MD 950


Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
Максимална дължина на корниз до 14 метра.
Скрита конзола за монтаж на таван.
Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
Максимална товароносимост до 100 кг.
Варианти за движение на корниза:
Еднопосочен.
Двупосочен.
Два или повече водача на равни разстояния в посока.

ДАННИ ЗА МОТОРА
– ТИХ МОТОР.
– Два режима на работа.
– Захранване 220 V – 50 Hz.
– Въртящ момент 0.8 Nm
– Скорост на движение – 0.16m/S.
– Обороти в минута – 95 pm.
– Максимална товароносимост до 50 кг.

ФУНКЦИИ НА МОТОРА
– Плавен старт стоп.
– Управление с дистанционно.
– Управление с ключ.
– Управление с радио ключ.
– Комбинирано управление.
– Възможност за интегрирате към система за “home automation”.
– “Touch control function” – При леко подръпване на пердето мотора или отваря или затваря пердето.
– “Intermediate stop function”- Програмиране на определана точка за отваряне или затваряне на пердето. По спецификация на мотора могат да се настроят две точки.
– “Тime function” – Затваряне и отваряне на пердетата в определен час. Чрез външен дистанционнен модул.
– Свободно движение на пердето при отсъствие на ел. захранване.
– Предлагат се и други функции като опция.
– Запаметяване до 16 отделрни дистанционни в мотора.

ЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Двупроводниково инсталация 3 х 1.00 квадрата или контакт тип “шуко”.
– При управление с ключ от ключа до мотора трябва да има изведен 4-жилен допълнителен кабел, допуска се комуникация и по телефонен кабел.

Свали PDF инструкции

 

Моторизиран корниз MD 930


Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
Максимална дължина на корниз до 14 метра.
Скрита конзола за монтаж на таван.
Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
Максимална товароносимост до 100 кг.
Варианти за движение на корниза.
Еднопосочен.
Двупосочен.
Два или повече водача на равни разстояния в посока.

ДАННИ ЗА КОРНИЗ:
– Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
– Максимална дължина на корниз до 14 метра.
– Скрита конзола за монтаж на таван.
– Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
– Максимална товароносимост до 100 кг.
– Варианти за движение на корниза:
– Еднопосочен.
– Двупосочен.
– С два или повече водача на равни разстояния в посока.

ФУНКЦИИ НА МОТОРА
– Плавен старт стоп.
– Управление с дистанционно.
– Управление с ключ.
– Управление с радио ключ.
– Комбинирано управление.
– Възможност за интегриране към система за “home automation”.
– “Touch control function” – При леко подръпване на пердето мотора или отваря или затваря пердето.
– “Intermediate stop function”- Програмиране на определана точка за отваряне или затваряне на пердето. По спецификация на мотора могат да се настроят две точки.
– “Тime function” – Затваряне и отваряне на пердетата в определен час. Чрез външен дистанционнен модул.
– Свободно движение на пердето при отсъствие на ел.захранване.
– Предлагат се и други функции като опция.
– Запаметяване до 16 отделрни дистанционни в мотора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Трипрожодникова инсталация 3 х 1.00 квадрата или контакт тип “шуко”.
– При управление с ключ от ключа до мотора трябва да има изведен 4-жилен допълнителен кабел, допуска се комуникация и по телефонен кабел.

Свали PDF инструкции
 

Моторизиран корниз MP 46


Алуминиева релса с дължина до 6 метра.
Максимална дължина на корниз до 12 метра.
Скрита конзола за монтаж на таван.
Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
Максимална товароносимост до 30 кг.
Варианти за движение на корниза:
Еднопосочен.
Двупосочен.
С два или повече водача на равни разстояния в посока.

ДАННИ ЗА КОРНИЗ
– Алуминиева релса с дължина до 6 метра.
– Максимална дължина на корниз до 12 метра.
– Скрита конзола за монтаж на таван.
– Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
– Максимална товароносимост до 30 кг.
– Варианти за движение на корниза.
– Еднопосочен.
– Двупосочен.
– С два или повече водача на равни разстояния в посока.

ФУНКЦИИ НА МОТОРА
– ТИХ МОТОР.
– Два режима на работа.
– Захранване 24 V
– Въртящ момент 1.2 Nm
– Скорост на движение – 0.16m/S.
– Обороти в минута – 85 pm.
– Максимална товароносимост до 30 кг.
– Плавен старт стоп.
– Управление с дистанционно.
– Управление с ключ.
– Управление с радио ключ.
– Комбинирано управление.
– Възможност за интегриране към система за “home automation”.
– “Touch control function” – При леко подръпване на пердето мотора или отваря или затваря пердето.
– “Intermediate stop function”- Програмиране на определана точка за отваряне или затваряне на пердето. По спецификация на мотора могат да се настроят две точки.
– “Тime function” – Затваряне и отваряне на пердетата в определен час. Чрез външен дистанционнен модул.
– Свободно движение на пердето при отсъствие на ел.захранване.
– Предлагат се и други функции като опция.
– Запаметяване до 16 отделрни дистанционни в мотора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Kонтакт тип “шуко”.
– При управление с ключ от ключа до мотора трябва да има изведен 4-жилен допълнителен кабел допуска се комуникация и по телефонен кабел.

Свали PDF инструкции


Моторизиран корниз MP 46 Wi-FI


Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
Максимална дължина на корниз до 14 метра.
Скрита конзола за монтаж на таван.
Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
Максимална товароносимост до 50 кг.
Варианти за движение на корниза:
Еднопосочен.
Двупосочен.
С два или повече водача на равни разстояния в посока.

ДАННИ ЗА КОРНИЗ
– Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
– Максимална дължина на корниз до 14 метра.
– Скрита конзола за монтаж на таван.
– Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
– Максимална товароносимост до 50 кг.
– Варианти за движение на корниза.
– Еднопосочен.
– Двупосочен.
– С два или повече водача на равни разстояния в посока.

ФУНКЦИИ НА МОТОРА
– ТИХ МОТОР.
– Два режима на работа.
– Захранване 220 V
– Въртящ момент 1.2 Nm
– Скорост на движение – 0.16m/S.
– Обороти в минута – 85 pm.
– Максимална товароносимост до 50 кг.
– Плавен старт стоп.
– Управление с дистанционно.
– Управление с ключ.
– Управление с радио ключ.
– Комбинирано управление.
– Управление с чрез APP за смартфон
– Възможност за интегриране към система за “home automation”.
– “Touch control function” – При леко подръпване на пердето мотора или отваря или затваря пердето.
– “Intermediate stop function”- Програмиране на определана точка за отваряне или затваряне на пердето. По спецификация на мотора могат да се настроят две точки.
– “Тime function” – Затваряне и отваряне на пердетата в определен час. Чрез външен дистанционнен модул.
– Свободно движение на пердето при отсъствие на ел.захранване.
– Предлагат се и други функции като опция.
– Запаметяване до 16 отделрни дистанционни в мотора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Kонтакт тип “шуко”.
– При управление с ключ от ключа до мотора трябва да има изведен 4-жилен допълнителен кабел допуска се комуникация и по телефонен кабел.

Свали PDF инструкции

 

Моторизиран разтегателен корниз RAEX EM 46ДАННИ ЗА КОРНИЗ
Типоразмери:
От 170 до 300 см.
От 220 до 400 см.

Комплектите са пакетирани в кашони и включват
- корниз
- мотор
- дистанционно
- елементи за монтаж на таван.
 

Технически характеристики.


Модел ЕМ 46
Максимална товароносимост 10 кг.
Работно напрежение: 230 V
Ток без натоварване: 0.4 A
Скорост без натоварване: 140 rpm
Номинален ток: 1,2 A
Номинален въртящ момент: 1.0 N.m
Номинална скорост: 95 rpm
Работно натоварване: S3 50%
Клас на защита: IP41
Работна честота: 433.92 MHz ± 75 kHz
Работен диапазон: 150 kHz
Работна модулация: OOK/ASK
Чувствителност: -107 dBm
Брой канали: запазване в паметта на мотора до 16 канала.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Kонтакт тип “шуко”.
 

Моторизиран корниз RAEX M100
Алуминиева релса с дължина до 7 метра.
Максимална дължина на корниз до 14 метра.
Скрита конзола за монтаж на таван.
Огъване на корниза под ЪГЪЛ и ОВАЛ без снадка на профила.
Максимална товароносимост до 60 кг.
Варианти за движение на корниза:
Еднопосочен.
Двупосочен.
Два или повече водача на равни разстояния в посока.

ДАННИ ЗА МОТОРА
– Захранване 220 V – 50 Hz.
– Въртящ момент 1.2 Nm
– Скорост на движение – 0.16m/S.
– Обороти в минута – 112 pm.
– Максимална товароносимост до 60 кг.
– Механични крайни изключватели.

ФУНКЦИИ НА МОТОРА
– Управление с ключ.
– Възможност за интегриране към система за “home automation”.
– Възможност за монтаж на наклонени прозорци.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА
– Трипроводниково инсталация 3 х 1.00 квадрата.

Свали PDF инструкции