Японска стена 3 канална
Управление: Ръчно или с въже.
Максимален брой панели 6
Ширина 5.5 см.
Монтаж таван или стена.
Товароносимост на панела до 1.5 кг.
Цват Бял.
 

Японска стена 4 канална
Управление: Ръчно или с въже.
Максимален брой панели 8
Ширина 7 см.
Монтаж таван или стена.
Товароносимост на панела до 1.5 кг.
Цват Бял.
 

Японска стена 5 канална
Управление: Ръчно или с въже.
Максимален брой панели 10
Ширина 9 см.
Монтаж таван или стена.
Товароносимост на панела до 1.5 кг.
Цват Бял.